Disclaimer

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op deze site.

De informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Goedkoopvinyl.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door eventueel foutieve vermelding(en) op deze website.